ĐẶT PHÒNG


Liên hệ

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Address : Số 30 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Phone: +84 (24) 730 68 999/ 730 13 826 / 730 13 827 /

Fax: +84 (24) 730 13 825 | Hotline : 0947 877 688

Email: info@bel.vn

Tam Dao Belvedere Resort

Address : Thôn 2, Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Phone: +84 (211) 3824 149

Fax: +84 (211) 3824 268 | Hotline : 0947 877 688

Email: info@bel.vn

Chú ý: Điền vào tất cả các dòng có ký hiệu (*)
 • Văn phòng đại diện tại Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 30 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại : +84 (24) 730 68 999/ 730 13 826 / 730 13 827 /
 • Fax : +84 (24) 730 13 825 | Hotline : 0947 877 688
 • Email : info@bel.vn
 • Website : www.bel.vn
 • Tam Dao Belvedere Resort
 • Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Điện thoại : +84 (211) 3824 149
 • Fax : +84 (211) 3824 268 | Hotline : 0947 877 688
 • Email : info@bel.vn
 • Website : www.bel.vn

All rights reserved. © Copyright 2014 Tam Dao Belvadere Resort | Powered by Thuan Thien Solution | Recommended Hotels